CETERUS Loopbaanadvies

Het woord Ceterus is Latijns voor "verder" en "toegevoegd" en zegt precies waar ik als loopbaanadviseur voor sta:

"Je kunt altijd verder en je hoeft het niet alleen te doen."

Of het nu gaat om een assessment, een training, teambuilding, advies of coaching.

Bij maatwerk hoort aandacht voor ieders vraag en doel.

Ik hanteer een aantal basisproducten, die ik aanpas aan de hand van de vraagstelling die we bespreken tijdens een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek.

Zo ontstaat een training of coaching "op maat", waarbij ik rekening houd met de cultuur van een bedrijf of wie u bent als cliënt.

Mijn stijl:

"Langszij" komen, meerzijdige partijdigheid, dus ieders mening en probleem vertegenwoordigen.

"Enteren" als dat nodig is. Ik kom aan boord met de bedoeling iedereen in actie te laten komen.

"Kielhalen" doe ik niet. Niemand heeft er iets aan als mensen "in flarden" uit een begeleidings-situatie komen.

Serieuze onderwerpen hebben mijn onverdeelde aandacht nodig, maar ook een aanpak waardoor weer licht en lucht ontstaat.

Ruimte voor humor en relativering.