Ceterus komt uit het Latijn en betekent  “verder” en “toegevoegd”.

In twee woorden mijn visie op werk gerelateerde vraagstukken én levensvraagstukken.
Want deze twee zijn vaak vervlochten met elkaar.
“Er is altijd een oplossing en iemand die meedenkt, is een toegevoegde waarde”. Ik puzzel graag met u mee.

Ceterus, dat ben ik: Wilma Brouwer. Geboren in 1961.

Na een loopbaan in de hulpverlening (groepsleidster, voogdij-maatschappelijk werkster en orthopedagoog), maakte ik in 2002 de omslag naar begeleiding binnen de arbeidsre-integratie. In eerste instantie gedwongen door omstandigheden op de arbeidsmarkt, bleek daar voor mij een prachtige missie te liggen. Werk is zo’n belangrijk aspect in ons leven dat werkstress, om welke reden dan ook, plaats hoort te maken voor een positief gevoel. Optimaal op je plek zijn, zorgt voor optimaal presteren en een gezondere manier van leven.

Gestart in loondienst, heb ik in alle aspecten van arbeidsre-integratie ervaring opgedaan.
Begeleiding naar werk; van werk naar werk; jobhunting; test en training; ziektewet- arbo; re-integratie 1e en 2e spoor; interculturele vraagstukken inzake arbeidsre-integratie. Ik werkte destijds voor bedrijven, gemeenten en UWV.

In 2011 ben ik als zelfstandige mijn eigen weg gegaan. Midden in de toenmalige crisis. Mijn branche ging in zijn totaliteit failliet. Bijna alle grote bedrijven "vielen om". Wat ik daarvan leerde is dat een economische crisis geen belemmering hoeft te zijn, om werk te hebben. Leuk werk te hebben. Naast het werk wat ik in loondienst al deed ben ik me toen ook gaan richten op individuele cliënten en assessments inzake sollicitatieprocedures.

In mijn begeleiding werk ik systeemgericht en holistisch: voor mij staat alles met elkaar in verbinding. De weg van onbalans naar balans is de basis voor ontwikkeling. Er is dus niets mis met onbalans! Onbalans creëert juist kansen. Zicht geven op- en, binnen de mogelijkheden, wegnemen van belemmeringen is vaak voldoende om een succesvolle verandering tot stand te brengen. Energie inzetten om vooruit te komen en niet om oude patronen steeds opnieuw te beleven. Als we dat samen kunnen bereiken, ben ik blij.

Meetinstrumenten zijn vaak de start van een traject. Een mooie feitelijke tegenhanger voor intuïtie/gevoel, waarvan ik graag gebruik maak. Mijn eigen gevoel en dat van de cliënt. Die combinatie stelt me in staat “naar binnen te kijken” en (diepgewortelde) overtuigingen en patronen zichtbaar en bespreekbaar te maken.

Meetinstrumenten geven daarnaast zicht op talenten en vaardigheden waarvan men zich misschien niet zo bewust is. Juist dat kan richting geven aan een opleiding of een nieuwe baan. Maar ook om op een passender manier inhoud te geven aan het werk wat iemand al doet.

Mijn communicatiestijl is direct, maar altijd vanuit compassie. En met zoveel mogelijk humor.

 

Ceterus is NOLOC gecertificeerd. Dat betekent dat de NOLOC gedragscode, klachtenafhandeling en het privacyreglement worden gehanteerd.

Wilt u meer weten, bel me! 06 27403922