Ceterus komt uit het Latijn en betekent  “verder” en “toegevoegd”.

Ik koos bewust voor deze bedrijfsnaam omdat ik in mijn leven leerde dat je altijd verder kunt. Hulp vragen was iets dat ik heb moeten leren. Maar hoe fijn is het als je het niet alleen hoeft te doen. Als coach ben ik een toegevoegde waarde, want ik puzzel graag met u mee aan werk gerelateerde vraagstukken én levensvraagstukken.
Want deze twee zijn meestal vervlochten.

Ik ben Wilma Brouwer. Geboren in 1961.

Begonnen in de hulpverlening als:

 • groepsleidster
 • voogdij-maatschappelijk werkster
 • orthopedagoge
 •  In 2002 maakte ik de omslag naar begeleiding binnen de arbeidsre-integratie. In eerste instantie gedwongen door omstandigheden op de arbeidsmarkt, bleek daar voor mij een prachtige missie te liggen. Werk is zo’n belangrijk aspect in ons leven dat stress en ellende om welke reden dan ook, plaats hoort te maken voor een positief gevoel. Optimaal op je plek zijn, zorgt voor optimaal presteren en een gezondere manier van leven.
 • Ik heb in alle aspecten van arbeidsre-integratie ervaring opgedaan.
  Begeleiding naar werk; van werk naar werk; jobhunting; test en training; ziektewet- arbo; re-integratie 1e en 2e spoor; interculturele vraagstukken inzake arbeidsre-integratie. Ik werkte destijds voor bedrijven, gemeenten en UWV.
 • In 2011 ben ik als zelfstandige mijn eigen weg gegaan. Midden in de toenmalige crisis. Mijn branche ging in zijn totaliteit failliet. Wat ik daarvan leerde is dat een economische crisis geen belemmering hoeft te zijn om  werk, zelfs leuk werk, te hebben. Ik denk in kansen en zet dat om in actie. Naast het werk dat ik al deed, werd teamcoaching een nieuw product. Ik ben een brug tussen verschillende belangen en laat zien hoe een team die brug zelf kan onderhouden. 
 • In mijn begeleiding werk ik systeemgericht en holistisch: voor mij staat alles met elkaar in verbinding. De weg van onbalans naar balans is de basis voor ontwikkeling. Er is dus niets mis met onbalans!  Zicht geven op- en, binnen de mogelijkheden, wegnemen van belemmeringen geeft ruimte en positieve energie. Het begin van een succesvolle verandering.
 • Meetinstrumenten zijn vaak de start van een traject. Een mooie feitelijke tegenhanger voor intuïtie/gevoel, waarvan ik graag gebruik maak. Mijn eigen gevoel en dat van de cliënt. Die combinatie stelt me in staat “naar binnen te kijken” en (diepgewortelde) overtuigingen en patronen zichtbaar en bespreekbaar te maken.
 • Meetinstrumenten geven daarnaast zicht op talenten en vaardigheden waarvan men zich misschien niet zo bewust is. Juist dat kan een nieuwe richting geven aan een opleiding, je huidige baan of een nieuwe baan. 
 • Mijn communicatiestijl is direct, maar altijd vanuit compassie. En met zoveel mogelijk humor.

 

Ceterus is NOLOC gecertificeerd. Dat betekent dat de NOLOC gedragscode, klachtenafhandeling en het privacyreglement worden gehanteerd.

Wilt u meer weten, bel me! 06 27403922