WERKERVARING

CETERUS Loopbaanadvies, november 2011 - heden

Eénvrouwszaak voor advies, coaching, onderzoek/assessment en training. Ik lever maatwerk en ontwikkel mijn eigen trainings - en begeleidingsmateriaal Mijn expertise ligt op gebied van verandertrajecten, troubleshooting, interculturele vraagstukken.

Vanaf 2011 tot heden werk ik met individuele cliënten die vragen hebben over hoe ze binnen hun werk prettig en gezond kunnen functioneren of ondersteuning willen bij het zoeken van een andere werkkring

Vanaf 2011 tot heden werk ik voor verschillende bedrijven binnen de kartonnage, techniek, brandstoffen, de zorg, onderwijs en gemeenten

  • Kortdurende interventies op gebied van loopbaanplanning, solliciteren
  • Assessment van kandidaten voor management -en salesfuncties.
  • Uitvalpreventie/verandertrajecten
  • Troubleshooting/teamontwikkeling, met name binnen managementteams
  • Individuele- en groepscoaching van medewerkers op gebied van bezinning en oplossingsgericht coachen op de werkvloer
  • Coaching van boventallig verklaarde medewerkers, gericht op het vinden van een andere baan
  • Onderzoek- en coachingstrajecten voor uitgevallen medewerkers richting re-integratie of een traject 2e
  • Inventarisatie van – en talentontwikkeling ten behoeve van medewerkers die binnen een bedrijf willen doorgroeien, of gevraagd worden door te groeien

Vanaf 2012 tot en met 2017 heb ik gewerkt voor de gemeente Zwolle, sociale zaken

Ik ontwikkelde een groepstraining voor de aanbesteding “participatie, aanbodversterking” ten behoeve van (hoogopgeleide) uitkeringsgerechtigden. Negen weken werkten we aan het hanteerbaar maken en zo mogelijk opheffen van belemmeringen in combinatie met (leren) solliciteren, afgestemd op wat de arbeidsmarkt vraagt. In deze jaren heb ik non-stop getraind met groepen van 8 tot 12 personen

Vanaf 2011 tot heden werk ik met tussenpozen voor het UWV, Ziektewet/Arbo. Veelal Modulaire- en Werkfit trajecten

Opdrachten van onder andere : LeerWerkburo, Schouten&Nelissen, Hoomark, Schut Packaging, PCV-group, IJsselheem, Salland-Olie

===================================================

WEZO-Flex, onderdeel van de WEZO-groep te Zwolle, juni 2008 tot juli 2013

Functie: loopbaanonderzoeker/trainer/outplacementconsulent 

Loopbaan- Onderzoekstrajecten voor gemeenten, bedrijven, UWV en WSW.

Training, voor zowel snelle bemiddeling, als op gebied van participatie en sociale activering; outplacementtrajecten 1e spoor en 2e spoor

Case-inhoudelijke coaching van re-integratieconsulenten

Ontwikkeling van “Talentplein”, een afdeling voor test en training

Acquisitie bij gemeenten, UWV en bedrijven

 

Metalektro personeelsdiensten, vestiging Zwolle, november 2005 tot juni 2008

Functie: Trainer/werkadviseur, waarnemend vestigingsmanager van mei 2007 tot april 2008

Door UWV Hardenberg in 2007 genomineerd voor de verkiezing van de "re-integratieconsulent van het jaar"

Begeleiding middels training en coaching van ontslagen werknemers bij reorganisatie, faillissement en outplacement (op alle functielagen)

Bemiddeling en jobhunting

Acquireren, presentaties bij gemeenten, UWV en bedrijven

TTI-succes insights (TriMetrix) en LDC testtrajecten, in het kader van loopbaanonderzoek

Implementeren van nieuwe projecten, ontwikkelen van het benodigde materiaal

Werving en selectie in opdracht van bedrijven en in samenwerkingsverband met technische bedrijven, UWV en gemeente inzake scholingstrajecten

 

IWA Wurkympuls, vestiging Zwolle, februari 2002 tot november 2005

Functie: senior werkadviseur/trainer/coach, met coördinerende- en uitvoerende taken op gebied van psychodiagnostiek

Contractmanagement

Individuele- en groepscounseling van cliënten in een voortraject op bemiddeling: inzicht verwerven op gebied van arbeid gerelateerde psychische klachten

Begeleiding van sociale activeringstrajecten

Loopbaanonderzoeken

Bemiddeling en plaatsing/jobhunting

Ontwikkeling van beleid op gebied van psychodiagnostiek

Trainen van werkadviseurs op gebied van groepstraining; werken met vluchtelingen en oudkomers; interculturele kennis en testafname. (Train de trainer)

Ontwikkelen van trainingen

Aandachtsgebied: begeleiden en testen van “nieuwkomers en oudkomers”

 

Leidse Onderwijs Instellingen, 2002 tot 2003
Functie: Auteur (freelance)

RIAGG-Zwolle (nu Dimence), afdeling preventie en dienstverlening, oktober 2001 tot februari 2002
Functie: pedagoog
Project: onderzoek naar- en ontwikkeling van een preventieprogramma sociale vaardigheden voor Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers
Deze groep was destijds qua hulpverlening moeilijk te linken aan de richtlijnen van de RIAGG (nu Dimence). 
Behalve de opzet van een goed project was de opdracht ook om de juiste link te vinden in literatuuronderzoek en verkenning van bestaande projecten, in een vergelijkbaar  werkveld, teneinde het project in te kunnen passen binnen de RIAGG-richtlijnen
 
Protestants Christelijke Basisschool “het Mozaïek” te Zwolle, 2000-2003 
Functie: orthopedagoog, toegevoegd aan het zorgteam
Onderzoek naar oorzaken van leerproblemen en gedragsproblemen in de klas ; diagnostiek en waar wenselijk behandeling
Onderbouwing voor verwijzing naar hulpverlening ; advisering en begeleiding van leerkrachten en ouders
Sociaal- emotionele vaardigheidstraining ; Taalverwerving Nederlands anderstalige leerlingen
  
Hanzecollege Groningen: interculturele verpleegkunde, 2001-2002
Functie: gastdocent (freelance)

Stichting “de Opbouw”, voogdij-instelling voor vluchtelingen, 1993 tot 2000
Functie: voogdijmaatschappelijk werkster (jeugdbeschermer)

Centrale Opvang Asielzoekers 1992 tot 1993
Opvangcentrum Luttelgeest en Opvangcentrum Nijeveen
Functie: medewerkster Introductie

Medisch Kleuter Dagverblijf “Pinoccio” , Gouda, 1990 tot 1992
Kinder- en jeugdpsychiatrische kliniek “t Eeveld” , Ede, 1985 tot 1990
Functie: groepsleidster

Klub- en buurthuis “Onder de Bogen” in het Waterkwartier  Nijmegen, 1984 tot 1985
Functie: uitvoerend werker, intercultureel gerichte projecten

===================================================

OPLEIDINGEN en CURSUSSEN

Opleiding Familie- en Organisatieopstellingen : Hans van den Berg, De Verheldering,  Hoofddorp  2019/2020

 

Verkorte Opleiding Biografisch coachen: Ans van Holst Trainingen , Rotterdam  2014/2015

TTI Success Insights Benelux: TriMetrix: gedrag, drijfveren , talenten

Certificering vanaf 2006 tot heden

 

Consulent Profiles International, 2012 tot 2018

Functie- en persoonsanalyse; het functioneren van het individu binnen een groep en/of werkomgeving.  Inclusief niveau meting

 

NOLOC Certificatie loopbaanprofessional, 2012 tot heden

  

LDC loopbaanonderzoek/testafname, certificering 2002 tot heden

 

POST-HBO:

Hoger Kader Opleiding+ (Ortho)Pedagogiek, diagnostiek en behandeling,  met testbevoegdheid

Hogeschool Tilburg, dependance Den Haag  en de Noordelijke Leergangen Leeuwarden, dependance Zwolle. Diploma behaald in 1997

 

HBO

Mikojel-opleiding Ortho Agogisch Werk “de Kopse Hof”, te Nijmegen,

Diploma behaald in 1984

Met 2e graads onderwijsbevoegdheid op gebied van pedagogiek

Bevoegdheid als Sport en Spel docent. Specialisatie: drama