Teambuilding: Kleur bekennen. Ben ik rood, geel, groen of blauw?

Teambuilding is vaak een spannende exercitie: wat gaan "ze" van mij vinden, over mij zeggen?

Dat kan ook anders. Middels deze training met als ondergrond DISC- voorkeursgedrag. We gaan in op wat voorkeursgedrag precies is en wat je kunt verwachten van een collega aan de hand van haar of zijn profiel. Het gaat dus juist niet om (ver)oordelen op persoon

Via het opstellen van een teamwiel, kunnen we meetbare gegevens inzetten als basis voor gesprek, begrip, inzicht, samenwerking, verandering.

We brengen het bestaande systeem in kaart en stellen de gewenste samenwerkingsvorm vast. Vervolgens werken we naar dit resultaat toe.
Teamgesprekken hoeven niet altijd zwaar en emotioneel beladen te zijn. Afwisseling wat betreft serieuze momenten en plezier maken is nodig om gemotiveerd te blijven werken.

Ik ben een “out-of-the-box” begeleider en werk vanuit eigen materiaal. Basis-trainingen, die ik aanvul met passende activiteiten om knelpunten duidelijk te maken, zoals muziek, film, schrijven, merkbranding.
Ik deel graag mijn “out-of the-box” kennis.

Kennismaken

Een nieuw team wordt geformeerd, of wordt geboren uit al bestaande teams.
Elkaar leren kennen op een ontspannen en zinvolle wijze is belangrijk voor een vliegende start.

Verandertrajecten

“Het” moet anders, vanwege innovatie of reorganisatie. Nieuwe doelstellingen, nieuwe processen. Sommige werknemers smullen van verandering, anderen zetten hun hakken in het zand. Hoe gaan werknemers om met het verlies van een bekende werkomgeving en/of taakinhoud. Op welke manier kunnen enthousiastelingen en twijfelaars met elkaar een goed product gaan neerzetten. Wanneer staat een ieder in haar of zijn kracht.

Troubleshooting

Het is echt mis. Ruzie, roddel en achterklap verzieken de sfeer en de productie.
In geval van een managementteam heeft dat vaak regelrecht invloed op de prestaties van werknemers. Spanning is heel besmettelijk.
Maar ook in teams die op de werkvloer hun best doen, kan het flink rommelen.

In zo’n situatie is een begeleider die “veelzijdig gerichte partijdigheid” hanteert, belangrijk. Begrip voor- en verduidelijken van ieders standpunten. Inzichtelijk maken van de krachtenvelden die een rol spelen.
Herdefiniëren van rollen, de plek in het team, expertise, invloed. En uiteindelijk het oplossen van spanning, het helen van kwetsuren, met als doel: een nieuwe start.